ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים.

התאמת ההכנסה העתידית של המשפחה ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלה טרם היציאה לפרישה, במקביל לבחינת שיקולי המיסוי הרלוונטיים לאירוע זה.

מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.

הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן.

כל אדם רוצה שיהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. בעזרת מתכנן פיננסי מומחה הסיכויים להגעה למטרות אלו, גדלה משמעותית.

FPI הינה החברה הראשונה והמתקדמת בישראל, המעניקה מעטפת שירותים מלאה למשרדים המובילים בתחום התכנון הפיננסי וניהול העושר ומספקת קשת רחבה של פתרונות מהארץ ומהעולם עבור לקוחותיהם.

טל.

03-9707070 

מייל.

info@fpi.org.il 

FPI

טכנולוגיות ותכנון פיננסי בע"מ 

© כל הזכויות שמורות

הקמת אתר - סטודיו טליונה