עבודה עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תכניס אתכם למסלול נכון לקראת עצמאות כלכלית והשגת יעדי החיים. קיימים ערכים רבים נוספים בעבודה עם מתכנן פיננסי:

 

 • קבלת תמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים של משק הבית בפורטל החברה.
   

 • ניהול מרכזי של כלל הנכסים וההתחייבויות של משק הבית וידיעה שכל מוצרי ההשקעה, הביטוח, החיסכון והמימון המשרתים את המשפחה מטופלים בצורה הטובה ביותר.
   

 • הפחתה משמעותית של עלויות הניהול עבור המוצרים השונים בהם מנוהלים נכסי המשפחה.
   

 • עדכון רציף של תיק הלקוח בהתאם לשינויים במוצרים, ברגולציה ובתנאי השוק.
   

 • העברת אחריות הניהול הפיננסי השוטף של משק הבית לגוף מקצועי הפועל ללא ניגודי אינטרסים לטובת לקוחותיו.
   

 • עבודה עם מנהל כספים משפחתי, אובייקטיבי לחלוטין, הנאמן רק למשק הבית.

תועלות ללקוח

 • חשיפה לפתרונות ושירותים קיימים בעולם הרחב וניתוק התלות בשוק ההון בכלל, והישראלי בפרט.
   

 • שיתוף פעולה עם נותני שירות קיימים כגון רואה חשבון, עו"ד, מנהל השקעות ומומחה לנדל"ן לצורך תיאום ופיקוח על הפעילות המורכבת של ניהולו הכלכלי של משק הבית.

03-9707070 | info@fpi.org.il

טל.

03-9707070 

מייל.

info@fpi.org.il 

FPI

טכנולוגיות ותכנון פיננסי בע"מ 

© כל הזכויות שמורות

הקמת אתר - סטודיו טליונה