• פלטפורמה מקיפה המאפשרת לראשונה לנותן שירותים בתחומי הפיננסים, הפנסיה, הבנקאות והסיכונים לפעול כמתכנן פיננסי ולשרת לקוחות בעלי אמצעים בצורה הוליסטית.

  • הרחבת השירותים של המתכנן ללקוחות קיימים ללא צורך בהוצאה כספית נוספת.

  • חיזוק מערכת הקשרים ויחסי האמון עם הלקוחות המשמעותיים במשרד.

  • מיצוב המשרד כמרכז ידע מקצועי, אמין ומבודל בשירותים ובערכים אותם הוא מעניק ללקוחותיו.

  • מערכת המאפשרת טיפול במספר רב של לקוחות בו זמנית, במקביל להגבהת רף השירות.

תועלות למתכנן הפיננסי

03-9707070 | info@fpi.org.il

טל.

03-9707070 

מייל.

info@fpi.org.il 

FPI

טכנולוגיות ותכנון פיננסי בע"מ 

© כל הזכויות שמורות

הקמת אתר - סטודיו טליונה