• לימוד והטמעת תפקיד המתכנן הפיננסי בסטנדרט עולמי
   

 • ליווי צמוד של המתכנן בכל שלבי התכנון הפיננסי עם לקוחותיו
   

 • מערכות טכנולוגיות מקיפות ופורצות דרך התומכות בפעילות המתכנן בכל שלבי התכנון והיישום
   

 • פורטל אינטרנטי מאובטח ללקוחות המתכנן לצפייה בתיקם האישי
   

 • יצירת תיק לקוח מקיף ומהודר המכיל את התכנון הפיננסי, מסקנות והמלצות לביצוע
   

 • מודל עסקי חדשני ומוכח, ללא ניגודי אינטרסים עם לקוחות המשרד
   

 • ליווי, ניהול ובקרה על יישום תכנית העבודה ללקוח, הכוללת התראות על חריגה ממנה
   

 • חשיפה למוצרים ולפתרונות בין לאומיים ייחודיים המותאמים ללקוחות המתכנן
   

 • אפיון פתרונות ובניית מוצרים בארץ ובעולם בהתאם לצרכי הלקוחות והגדרות המתכנן

שירותי החברה למתכנן

03-9707070 | info@fpi.org.il

טל.

03-9707070 

מייל.

info@fpi.org.il 

FPI

טכנולוגיות ותכנון פיננסי בע"מ 

© כל הזכויות שמורות

הקמת אתר - סטודיו טליונה