מהו תכנון פיננסי

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות. התכנית הרחבה אותה בונה המתכנן הפיננסי יחד עם לקוחותיו כוללת מספר שלבים  ומורכבת, בין היתר, מהרכיבים הבאים:

 

 • תכנון וניהול הנכסים - הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.
   

 • ניהול סיכונים - מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.
   

 • תכנון הפרישה - התאמת ההכנסה העתידית של המשפחה ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלה טרם היציאה לפרישה, במקביל לבחינת שיקולי המיסוי הרלוונטיים לאירוע זה.

תכנון פיננסי מקיף

 • תכנוני מס - מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי הנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין- דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.
   

 • ניהול תזרימי מזומנים - ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים, לשם כך נבנית תכנית תזרים מזומנים אינדיבידואלית לכל לקוח.

 

מטרות התכנון הפיננסי

 

 • הגעה ליעדי החיים - כל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת ממטרות אלו.
   

 • יציאה לפרישה בכבוד- היכולת להקל עד כמה שניתן על המעבר מעבודה לפרישה, קרי צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה גם במקרים השכיחים של התארכות תוחלת החיים מעבר למצופה.
   

 • בטחון כלכלי למשק הבית- הפחתת מרכיבי אי- הוודאות לגבי העתיד, באמצעות ניהול סיכונים מושכל המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי. ניהול הסיכונים כולל תכנון ההגנות בשלושה תחומים עיקריים- הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.
   

 • מקסום תזרימי המזומנים - תכנון נכון ובנייה מושכלת של תזרימי המזומנים העתידיים של משק הבית, באמצעות צמצום עלויות מחד והקצאת נכסים נכונה מאידך. ייעוד כספים ומוצרים למטרות ספציפיות יאפשרו למשק הבית ליהנות מזרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

03-9707070 | info@fpi.org.il

טל.

03-9707070 

מייל.

info@fpi.org.il 

FPI

טכנולוגיות ותכנון פיננסי בע"מ 

© כל הזכויות שמורות

הקמת אתר - סטודיו טליונה